About Artist

Safiye Başar

Dokuz Eylül Üniversitesi Güzel Sanatlar Fakültesi’nden 1992 yılında mezun olan Safiye Başar, 1994 yılında Atatürk Üniversitesi Güzel Sanatlar Fakültesi’nde Araştırma görevlisi olarak çalışmaya Başladı. Yüksek Lisansını “Anadolu Selçuklu Seramiklerinde Teknik Araştırmalar ve Görsel Çözümlemeler” adlı teziyle 1992 yılında Dokuz Eylül Üniversitesi’nde tamamladı. 2003 yılında, “Avantürin Sırlı Özgün Seramik Form ve Yüzeyler” adlı çalışmasıyla Hacettepe Üniversitesi’nden Sanatta Yeterliliğini aldı. Aynı yıl Kocaeli Üniversitesi Güzel Sanatlar Fakültesi’nde Yardımcı Doçentlik kadrosuna atandı. Aynı üniversitede Seramik Bölümünün kuruluş çalışmalarını yürüten Başar, 2006- 2007 yıllarında Bölüm Başkanı olarak görev yaptı.
Yurtiçi ve yurt dışında grup sergilerine katılan Başar’ın iki kişisel sergisi bulunmaktadır. Başar aynı zamanda, Türkiye’de “Kağıt Fırın”, “Isli Pişirim”, Lüster; İsveç’de “Sanat ve Tasarım” çalıştaylarına; Letonya, Sırbistan, ve Bulgaristan’da uygulamalı sempozyumlara katılmış; Japonya ve Amerika Birleşik Devletleri’n de bazı üniversitelerle yürütülen “Kültürel Etkileşim” programlarında görev almıştır.
Bir çok ulusal ve uluslararası etkinlikte yer alan Başar, son dönem çalışmalarında porselen gibi geleneksel bir malzemenin yanı sıra, video, fotoğraf gibi farklı ifade alanlarının olanaklarını kullanarak sosyal ve siyasal kurumları sorguluyor. Sosyal bir kurum olarak kutsal evliliği, siyasal bir kurum olarak yerel yönetimleri görev, sorumluluk ve beklentiler üzerinden değerlendiriyor.
Sanatı yaşamda bir direnç alanı olarak gören Başar’ın sanatsal uygulamalarının yanında, yayınlanmış makaleleri ve bildirileri de bulunmaktadır. Başar, halen Kocaeli Üniversitesi Güzel Sanatlar Fakültesi Seramik Bölümü’nde Yard. Doç. olarak görev yapmakta ve Grafik Bölüm Başkanlığı Görevini yürütmektedir.